Przepisy prawa

Przedstawiamy przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania – umowy zawarte pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru.

Umowa o unikaniu
podwójnego opodatkowania

W dniu 4 czerwca 1992 r. została sporządzona w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Czytaj »

Zmiana umowy

W dniu 22 marca 2012 r. został podpisany Protokół o zmianie umowy miedzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Przedmiotowe zmiany do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zaczną obowiązywać od roku podatkowego następującego po ratyfikacji protokołu przez Polskę i Cypr. Szacuje się, ze zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2013 r.

Czytaj »