Interpretacje indywidualne

 

Przedstawiamy indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów odnoszące się do spółek cypryjskich.

 

Interpretacje podatkowe Ministra Finansów odnoszące się do spółek cypryjskich

Interpretacja indywidualna IPPB2/415-364/11-4/AS z dnia 24 czerwca 2011 r.

Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w Spółce z o.o. z siedzibą w Polsce na rzecz Spółki z siedzibą na Cyprze.

Interpretacja indywidualna IPPB2/415-303/11-2/AS z dnia 22 czerwca 2011 r.

Skutki podatkowe wniesienia w formie wkładu niepieniężnego udziałów w spółce cypryjskiej do luksemburskiej spółki akcyjnej o statusie SICAV-SIF.

Interpretacja indywidualna IPPB2/415-391/11-2/MS z dnia 20 czerwca 2011 r.

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru.

Interpretacja indywidualna IPPB2/415-423/11-2/AS z dnia 17 czerwca 2011 r.

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, wypłacanych przez Spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru.

Określenie przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce cypryjskiej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci akcji posiadanych w polskiej spółce akcyjnej oraz udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opodatkowanie dochodów z tytułu dywidend wypłacanych przez Spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru w przypadku braku umowy trustu.

Interpretacja indywidualna IPPB2/415-266/11-5/MK z dnia 16 czerwca 2011 r.