Spółka na Cyprze

 

Wiele osób, które skusiły się na zakup spółki na Cyprze stoi teraz przed dużym wyzwaniem jak uporządkować działalność tej spółki w kontekście zmieniających się regulacji prawnych.

Mamy doświadczenie w dostosowaniu spółek na Cyprze do zmieniających się wymogów polskiego prawa m.in. w zakresie przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania GAAR, przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych CFC, czy też regulacji odnośnie podatku u źródła WHT odnośnie dywidend, odsetek czy też należności licencyjnych.

Posiadamy także eksperckie know – how w zakresie otwierania kont bankowych dla spółek cypryjskich oraz w bieżących relacjach z instytucjami finansowymi w zakresie procedur AML/KYC.

 

Jeszcze kilka lat temu spółka na Cyprze była sztandarowym rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców szukających możliwości „optymalizacji podatkowej”. Prowadzenie działalności jako spółka na Cyprze pozwalało uniknąć całkowicie podatku od dywidendy pobieranej z Polski i umożliwiało redukcję podatku dochodowego od bieżącej działalności operacyjnej. Jak jest teraz?

 

Spółki cypryjskie dzisiaj

 

Spółka na Cyprze wciąż może być atrakcyjną możliwością inwestycyjną, ale jej działalność wymaga dostosowania do obecnych realiów na kilku różnych płaszczyznach:

  1. spółka na Cyprze musi posiadać rzeczywistą substancję ekonomiczną w kraju swojej rezydencji podatkowej. Nie może to zatem być spółka fasadowa, która sprowadza się do segregatora z dokumentami, ale powinna posiadać realną działalność gospodarczą;
  2. spółka na Cyprze nie może być tworem sztucznym, służącym przede wszystkim osiągnięciu korzyści podatkowej, powinna posiadać rzeczywisty i wiarygodny cel biznesowy jest inny niż chęć zapłaty podatków w niższej wysokości niż w Polsce.

 

Spółki cypryjskie – reprezentacja w kontrolach podatkowych

 

Zachęcam do skorzystania z usług Kancelarii Skarbiec obejmujących audyt substancji ekonomicznej spółki na Cyprze. Nasze rekomendacje w tym zakresie wynikają z doświadczeń praktycznych związanych z występowaniem w toku czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych oraz sporów sądowych z fiskusem odnoszących się do transakcji z podmiotami cypryjskimi, zasad poboru podatku u źródła, czy też opodatkowania rezydentów Polski jako beneficjentów rzeczywistych zagranicznych jednostek kontrolowanych na Cyprze.

Wiemy dokładnie o co będzie pytać Fiskus, co będzie sprawdzać i jakich do tego użyje środków dowodowych.

 

Spółka na Cyprze – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

W latach 2012 – 2023 wielokrotnie publikowałem artykuły odnoszące się do zasad prowadzenia działalności za pomocą spółek na Cyprze, a także korzyści i zagrożeń jakie się z nimi wiążą. Poniżej znajduje się wybór tych publikacji, których zmieniające się tezy były też przejawem zmian otoczenia legislacyjnego.

Robert Nogacki

W 2012 r. opublikowałem artykuł „Spółki cypryjskie ciągle atrakcyjne dla inwestorów” w którym wyjaśniałem w jaki sposób dalej korzystać z potencjału spółek cypryjskich w międzynarodowym planowaniu podatkowym.  Choć ostatnimi czasy w prasie finansowej często można było przeczytać, że już wkrótce Cypr przestanie być dla Polaków krajem o korzystnym systemie podatkowym, to w rzeczywistości nie taki diabeł straszny, jak go malują. Cypr był, jest i dalej będzie bardzo popularną destynacją dla polskich emigrantów podatkowych.

 

W artykule  „Desant polskiego fiskusa na Cypr” z tego samego 2012 r. wyjaśniałem typowe błędy popełniane przez inwestorów z Polski przy zakładaniu firm na Cyprze i prowadzeniu za ich pośrednictwem działalności. Zagadnienia tam wskazane zachowują zasadniczą aktualność ale wskazać należy iż prowadzenie działalności w formie spółki cypryjskiej stało się od tamtego czasu znacznie bardziej złożone. W związku z tym wytyczne wskazane w tym artykule nie są zupełne

 

W 2013 r. pisałem o zmianie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem. Wskutek wprowadzonych zmian nastąpiło obniżenie efektywności podatkowej Cypru ze względu na wyeliminowanie niektórych instrumentów planowania podatkowego. Co nie zmienia faktu, iż pomimo zmian, Cypr nadal pozostanie dogodnym miejscem do inwestowania

 

Dlaczego Kancelaria Skarbiec?

 

Wbrew obiegowemu mniemaniu, nie wystarczy „założyć spółkę” w pierwszym lepszym kraju o korzystnym systemie podatkowym, aby zyskać pełną poufność bądź uniknąć polskiego podatku dochodowego. Podkreślić należy, że problemem nie jest bowiem „założenie spółki”, ale opracowanie rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klienta, które będzie pozostawało w pełnej zgodzie z polskim prawem.

Dlatego odradzamy korzystanie z usług doradców, którzy nie gwarantują zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa polskiego i zajmują się wyłącznie prostym pośrednictwem w rejestrowaniu spółek zagranicznych.